Lista Aleša Bržana

Koper je občina prihodnosti,
Smo dinamična skupnost pogumnih,
odločnih in ustvarjalnih ljudi.
Svoj kraj razvijamo hitro,
učinkovito in vključujoče.
Na pravi poti smo.LAB 2

 

 V Listi Aleša Bržana se združujemo ljudje, ki želimo v svoji okolici izboljšati pogoje bivanja in politiko razumemo kot orodje za doseganje tega cilja. Naš odnos do politike je verodostojen odsev naših prepričanj,  kako vidimo delo za ljudi, kaj ljudje potrebujejo, kako biti odgovoren in hkrati pogumen.

Ljudi je potrebno najprej videti in slišati.  Ob vsakem razmišljanju, vsaki odločitvi, moramo postaviti v ospredje potrebe krajanov, občanov, ljudi. Tudi in predvsem, ko bodo strategije in odločitve namenjene razvoju posamezne gospodarske panoge. Podpora razvoju gospodarstva je nujna in dobrodošla, predvsem dokler izboljšuje splošne življenjske pogoje prebivalcev.

Pišemo zgodbo, ki je vključujoča, pravična in enakopravna. Ustvarjamo skupnost, v kateri je lepo, varno in zdravo živeti. Skupnost, ki zna biti kritična, če se bo njeno okolje razvijalo v napačno smer. Skupnost, ki glasno in brez strahu soodloča.

S skupnim premoženjem moramo ravnati skrbno, transparentno in učinkovito. 

Naše izhodišče je ustvarjanje boljšega okolja za družine in družinske člane. Vsak izmed nas je namreč član družine kot otrok, starš ali stari starš. Konkretne rešitve bodo osredotočene na potrebe otrok, mladostnikov, odraslih in starostnikov.

Skupnost naj sodeluje že sedaj, danes.