Program: Nevladne organizacije

Nevladne organizacije (društva, zavodi) so ključni deležniki pri izvajanju družbenih aktivnosti, od prostočasnih združevanj skupin do strokovno usmerjenih organizacij, ki izvajajo programe izobraževanja, preventive in kurative, skrbijo za ranljive skupine ipd.

  • Vzpostavili bomo jasen in pregleden sistem (so)financiranja nevladnih organizacij.
  • Preučili bomo možnosti, da se v javna naročila občine uvede dodatno nagrajevanje prijaviteljev izvajalcev, ki bodo sredstva donirali lokalnim nevladnim organizacijam.
  • Organizacije, katerih delovanje ni pretežno projektno, bodo imele možnost tudi (so)financiranja samega delovanja.
  • Nevladne organizacije bomo spodbujali k združevanju in sodelovanju s ciljem učinkovitega pokrivanja (in ne prekrivanja) posameznih področij delovanja.
  • Strokovno znanje v organizacijah bomo koristili za družbeni razvoj.
  • Skupaj bomo določili prioritete po področjih in strategijo razvoja nevladnega sektorja v občini.