Program: Gospodarstvo, podjetništvo, obrtništvo

Urejene razmere za gospodarstvo omogočajo razvoj novih panog, novih znanj in novih ter raznolikih delovnih mest, ki so osnova za kakovost bivanja vsakega občana.

  • Z upravljavci pristanišča (Luko) je potrebno vzpostaviti in vzdrževati odnose, skupaj ocenjevati vplive na okolje in možnosti za izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev z negativnimi vplivi  pristaniških dejavnosti.
  • Občina, kot eden največjih naročnikov različnim izvajalcem, mora poleg zakonskih pogojev zagotoviti še dodatne načine transparentnega izbora različnih izvajalcev.
  • Zagotovili bomo prostorske pogoje in spodbujali podporne organizacije za spodbujanje razvoja novih idej in zagona mladih podjetij.
  • Podjetnikom in obrtnikom, ki potrebujejo dostop z vozili za izvajanje del v mestnem jedru in ostalih strnjenih naseljih, bomo olajšali možnosti začasnega parkiranja in dostopov.
  • Podpirali in zagovarjali bomo projekte, ki so pomembni za razvoj lokalnega gospodarstva in imajo kot posledico širše koristi lokalni skupnosti.
  • Gospodarski razvoj bomo načrtovali z bližnjimi občinami in državo, tako sistemsko nastavili prave pogoje za usklajen razvoj celotne regije.
  • S sprejetjem občinskega prostorskega načrta, z njim tudi gospodarske in obrtne cone, bomo jasno definirali prostorski razvoj gospodarstva v občini.