Program: Mesto in primestje

Mesto mora biti urejeno v prvi vrsti za občane. Zanje morajo biti prilagojeni promet, parkirna mesta, obala, kopališča, športne površine, zeleni parki, stanovanja, kulturna, športne površine, dostopi do zdravstvenih in drugih storitev. Vsi obiskovalci so dobrodošli, vendar mora biti obremenitev javnih površin in storitev vzdržna.

Mesto mora dobiti urbanistični plan, ki bo določal posamezne površine in njihovo namembnost.

 • Poskrbeli bomo za strategijo razvoja mesta kot spomeniško zavarovanega starega beneškega mesta, primernega za kakovostno bivanje in za obiske turistov.
 • Pospešeno in strokovno bomo pristopili k ozelenitvi mesta in zagotovitvi površin za druženje.
 • Pomembne ulice je treba odpreti za malo gospodarstvo in ročne storitve. S tem bomo občanom ponudili zanimivo mesto z novimi zaposlitvenimi možnostmi, turistom pa obogatili ponudbo.
 • Parkirni režim bomo preuredili  drugače, spremenili urnike brezplačnega parkiranja, zagotoviti več parkirnih mest tudi za začasne postanke.
 • Presežki iz naslova vplačanih parkirnin naj se vračajo občanom v obliki nižanja stroškov komunalnih storitev ali ureditev okolice za prijetnejše bivanje.
 • Uredili, posodobili in pokrili bomo mestno tržnico.
 • S sredstvi iz državnih in evropskih razpisov bomo poskrbeli za obnovo starejših, tudi spomeniško varovanih objektov in jim dodelili novo namembnost.
 • Pomembne mestne ulice bomo uredili tako, da se bo povečala ponudba male obrti, butičnih trgovin in gastronomskih kotičkov s ciljem oživljanja mestnega jedra.
 • Spodbujali in sofinancirali bomo dogodke, ki so kulturna in turistična pridobitev za mestno jedro poleg vseh obstoječih (oživela ulica, festivali,....) še nove z izvirnimi vsebinami.
 • Mladim prijazno mesto bomo soustvarjali z zagotavljanjem zadostnih finančnih in prostorskih sredstev za njihovo delovanje in druženje.
 • Park  Bonifika bo dostopen vsem občanom, ki si želijo rekreativne dejavnosti.
 • S stroko bomo preverili porabo in smiselnost velike javne razsvetljave in jo racionalizirali.
 • Uredili in obnovili ter povečali bomo kopališke površine za občane.
 • Naredili bomo novo avtobusno in železniško postajo.
 • V prostorih občine bomo organizirali informativno pisarno za občane, ki bo občanom nudila vse informacije, navodila in pomoč pri pridobivanju različnih potrebnih dokumentov, dovoljenj, mnenj ...
 • Pokopališke storitve bomo prilagodili potrebam občanov. Uredili bomo stari del pokopališča.