Program: Mladi

Mladim je treba ponuditi različne možnosti aktivnega preživljanja prostega časa, razvoja v odrasle osebe z znanjem, kritičnim razmišljanjem in pogoji za ustvarjanje novih družin.

  • Mladim bomo zagotovili prostore za druženje (mladinske sobe, centre), zelenice, igrišča in drugo potrebno infrastrukturo za preživljanje prostega časa, tako v mestu kot na podeželju.
  • Takoj bomo začeli z načrtovanjem večjega večnamenskega objekta, primernega za združevanje različnih skupin mladih, mladinskih organizacij in prirejanje večjih dogodkov.
  • Sofinanciranje mladinskih organizacij bomo uredili na podlagi jasnih kriterijev, sirali bomo tudi delovanje in ne samo posamezne projekte.
  • Sofinancirali bomo odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje mladih, spodbujali inovativnost in podjetništvo, ki bo spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest.
  • Takoj bomo pristopili k načrtovanju več nepridobitnih stanovanj tudi za mlade pare in družine.