Program: Najmlajši (in njihovi starši)

V občini si vsi želimo zdrave, ustvarjalne, vesele in samozavestne otroke. Za njihov zdrav in ustrezen razvoj pa mirno, zdravo, zeleno, ustvarjalno okolje, tako v vrtcih, šolah, na športnih površinah in društvih, v kulturnih ustanovah, ...

V vrtcih in šolah je otrokom potrebno ponuditi zdrave in varne pogoje bivanja in šolanja.

 • Stanovanjske kredite staršev bo občina upoštevala pri subvencioniranju/znižanju plačila vrtca
 • Preverili bomo, na katerih vrtcih, šolah in v njihovi bližini e še azbest in ga ustrezno odstranili.
 • Zgradili bomo novo šolo na Škofijah.
 • Preverili bomo vzdrževanje šolskih in predšolskih objektov in pristopili k sanaciji ali dozidavi.
 • Prostorske pogoje vrtcev in šol bomo primerjali z demografskimi kazalci, trendom priseljevanja in obstoječih potreb ter na podlagi jasne strategije razvoja načrtovali potrebne novogradnje oz. dozidave.
 • Pristopili bomo k sofinanciranju varstva tudi otrok v zasebnem varstvu z licenco ministrstva.
 • Za zdrav razvoj otrok bomo poleg zdravih, svetlih in dovolj velikih vrtcev in šol poskrbeli z zdravo prehrano in zelenimi športnimi površinami za vse otroke.
 • Otroška igrišča bomo opremili z igrali tudi za mlajše otroke, do treh let.
 • Otroške in športne površine bomo uredili tudi na podeželju, da bodo otroci v svojem kraju zdravo preživljali prosti čas.
 • Sofinanciranje obšolskih programov mora biti uravnoteženo po vseh šolah (na podlagi skupaj sprejetih jasnih kriterijev).
 • Varen in časovno učinkovit prevoz vseh otrok do šol mora biti ustrezno organiziran in sofinanciran.
 • Takoj bomo pristopili k preučitvi možnosti za gradnjo nove osnovne šole v okolici Dolinske ceste.
 • Skrbeli in sofinancirali bomo tudi dodatne programe vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom ter spoštovali pravico do maternega jezika vsakega občana.
 • Otrokom vseh starosti bomo izenačili možnosti vključevanja v različne športne dejavnosti in sodelovati v športnih klubih.