Program: Ranljive skupine

Razvojna stopnja družbe se meri po njenih najšibkejših členih, zato želimo, da bi vsak občan imel možnost dostojnega življenja.

  • Preverili bomo kakovost izvajanja socialnih in zdravstvenih storitev.
  • Sofinancirali bomo  javne programe pomoči ljudem s posebnimi potrebami.
  • Povečali bomo sredstva za sofinanciranje programov posameznih društev na področju sociale.
  • Spodbujali in nagrajevali bomo prostovoljstvo tako mladih kot starejših.
  • Povečali bomo sofinanciranje pomoči na domu starejšim in bolnim občanom (pomoč na domu,  gospodinjska opravila in dostava toplih obrokov).
  • Aktivno se bomo zavzeli za postavitev Varne hiše za ženske, mlade, centra za pomoč na daljavo ter Center za pomoč priseljenim in drugim otrokom in mladostnikom s problemi.
  • Poskrbeli bomo za prenovo strategije zdravstva na lokalnem nivoju (hitro, kakovostno, blizu). Zavzeli se bomo za odprtje pedopsihatrične ambulante  (psihiatrija za otroke in mladostnike).
  • Sistemsko bomo reševali  probleme brezdomcev.
  • Organizirali bomo javno kuhinjo.
  • Podpirali in po potrebi bomo širili delovanje Pro-bono ambulante.