Program: Šport in rekreacija

  • Vzpostavili bomo transparenten sistem dodeljevanja občinskih sredstev, namenjenih športnim panogam in društvom. Posodobili bomo pravilnik in kriterije sofinanciranja športnih dejavnosti. Ob skrbi za športno infrastrukturo bomo več sredstev namenili tudi delovanju društev oziroma klubov in strokovnemu kadru.
  • Posodobili in zasnovali bomo športno infrastrukturo tudi v zaledju ter jo vključili v upravljanje Zavoda za šport, ki s svojo opremo in obstoječim ter novim kadrom lahko strokovno opravlja naloge vzdrževanja.
  • Poskrbeli bomo za organizirano vadbo otrok in mladine tudi na lokacijah izven mestnega jedra – s pomočjo klubov in društev bomo poskrbeli, da bo strokovni kader lahko prihajal do zainteresiranih.
  • V osnovnih šolah bomo spodbujali delovanje šolskih športnih društev, da bi s tem popularizirali športno aktivnost, da postane zdrav način življenja kot rekreacija, da se razvija šolsko tekmovalno področje ali pa se nadgradi z vključitvijo v društva in klube.
  • Izdelali bomo strategijo razvoja športa. V ta namen želimo vzpodbuditi delovanje Športne zveze Koper kot civilne športne sfere, ki mora biti pomemben člen vizije in razvoja športa v celotni občini.
  • V Športnem parku Bonifika bomo eno od številnih nogometnih površin namenili rekreativni dejavnosti, betonsko igrišče rekreativcem (košarka, odbojka..) v določenih terminih, ki ne bodo posegali v delo klubov. Tudi nove športne površine ob morju bodo v uporabi tekmovalcev in rekreativnih športnikov.
  • Sofinancirali bomo kakovostne in prepoznavne športne prireditve, ki obogatijo ponudbo mesta in so z različnih vidikov sprejete tudi s strani občanov. Sofinancirali bomo rekreativne športne dogodke, ki bodo mestu dodale prepoznavnost in obogatitev ponudbe.
  • Za pokroviteljstvo ali sofinanciranje prireditev bomo izdelali merila, ki bodo zagotavljala transparentnost pri odločanju.