Program: Stanovanjska problematika

S poudarjanjem elitnosti geografskega položaja naše občine se vse javne storitve višajo, tako tudi cene nepremičnin. Zato moramo našim občanom zagotoviti možnost reševanja stanovanjske problematike na nepridobiten način.

  • Z ustreznim prostorskim načrtovanjem in pristopi za reševanje lastniških sporov, bomo definirali območja na podeželju, ki jih je možno revitalizirati z ureditvijo in zagotovitvijo vseh  in poselitvijo mladih družin.
  • Podeželje je možno izkoristiti tudi za gradnjo oz. ureditev varovanih objektov ali naselij in stanovanjskih skupnosti.
  • Prevetrili bomo vzdrževalne in upravljalske pogodbe za nepremičnine v občinski lasti oz. lasti stanovanjskega sklada.