Program: Turizem

 Turizem je v občini dobrodošla gospodarska panoga, ki pa mora biti naravnana trajnostno. Želimo si sprejemljivo število turistov v mestu, ki ne bodo pretirano obremenjevali prebivalcev, predvsem pa razvoj turizma na podeželju, ki bo omogočil dodatni razvoj delovnih mest in življenja tudi izven mestnega središča.

  • V mestu bomo spodbujali razvoj športnega turizma in organizacije športnih in rekreativnih prireditev vseh velikosti.
  • Kulturni turizem je nadgradnja spodbujanja kulturne identitete prostora in bo podprt tako v mestu kot na podeželju. Dodatno bomo nagrajevali turistične dogodke in produkte, ki bodo vezani na dvig identitete.
  • Aktivno bomo začeli sodelovati z akademsko, raziskovalno stroko in študenti Univerze na Primorskem za razvoj turističnih produktov.
  • Pripravili bomo pravila, na podlagi katerih bomo določili naloge občine za zagotovitev primerne urejenosti in infrastrukture za ustrezno turistično ponudbo na podeželju.
  • Z obalnimi občinami bomo aktivno sodelovali in pospešili ustanovitev regionalne turistične organizacije in povezovanje turističnih produktov slovenske obale.