Drage volivke in volivci!

Listo Aleša Bržana smo pred dobrimi štirimi leti ustanovili z namenom vpeljati drugačno politiko v Koper. Politiko sodelovanja, dogovora, medsebojnega spoštovanja. Zastavili smo si ambiciozne cilje in v tesnem sodelovanju z občankami in občani ter s svojimi političnimi partnerji v občinskem svetu program izpeljali skoraj v celoti. Program za obdobje 2018–2022 si lahko še vedno ogledate na https://listaalesabrzana.si/sl/program/program2018 .

Soočili smo se tudi z izzivi, ki jim pred tem občina ni namenjala dovolj pozornosti, predvsem z zagotovitvijo varne oskrbe s pitno vodo, izgradnjo in prilagoditvijo infrastrukture posledicam podnebnih sprememb, energetski in prehrambni samozadostnosti, varovanju in spoštovanju okolja. 

Mestna občina Koper ima pripravljenih vrsto projektov, ki bodo v prihodnjih štirih letih pomembno prispevali k dvigu kakovosti življenja naše skupnosti. Pred nami je nov investicijski cikel, v katerem bomo pospešili gradnjo infrastrukture in še bolj občutno zmanjšali razkorak v razvitosti mesta in podeželja, okrepili bomo naložbe v zdravje in kulturo, z nadaljnjim urejanjem obalnega pasu približali morje ljudem in spodbujali turizem, mesto bomo z novimi parki ozelenili, ohladili in v njem zadržali več vode.

Lista Aleša Bržana je vzpostavila tesno sodelovanje s strankami, ki nas prestavljajo v Državnem zboru Republike Slovenije, in ima zagotovila, da bo v prihodnjem mandatu država pospešeno reševala ključne strateške probleme naše občine, kot so dvotirna železnica med Koprom in Divačo, hitra cesta med Koprom in Dragonjo ter zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo. V Listi Aleša Bržana imamo tudi jasno dolgoročno vizijo, kakšno občino želimo prepustiti naslednjim generacijam. Mestna občina Koper, ki jo bo gradila Lista Aleša Bržana, je napredna sonaravna skupnost, v kateri je prijetno, varno in zanimivo živeti.

V zadnjih štirih letih smo pridobili izkušnje za dolgoročno vzdrževanje in razvoj pametne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti Mestne občine Koper. Naša blaginja bo temeljila na ljudeh, ki bodo prihodnost skupnosti soustvarjali s svojim znanjem, delom in inovativnostjo.

Mestna občina Koper bo ostala solidarna. Medsebojna pomoč je bila vedno del naših življenj, zato bo naša prednostna naloga še tesneje povezati vse generacije, naše skupne izkušnje in energijo, ustvarjalnost in modrost. Zavedamo se, da stanovanj za mlade družine ni dovolj, zato bo občina, ki jo bomo vodili mi, pospešila gradnjo javnih neprofitnih stanovanj. Mladi, sposobni in podjetni morajo imeti možnost, da si življenje ustvarijo v domačem kraju. Za naše starejše občanke in občane bomo pripravili projekt izgradnje novih varovanih stanovanj, ki jim bodo zagotavljala kakovostno bivanje v tretjem življenjskem obdobju. V Listi Aleša Bržana se zavedamo, kako dragocena je multikulturna identiteta Mestne občine Koper in da mora naša skupnost pozorno skrbeti za varstvo, ohranjanje in razvijanje identitete italijanske narodne skupnosti ter utrjevati sožitje med pripadniki slovenskega naroda in italijanske narodne skupnosti.

Pred nami so novi izzivi, nove naložbe in projekti, ki jih bomo še naprej izvajali v sodelovanju z ljudmi in na podlagi resničnih potreb ljudi. 

Na pravi poti smo.

Lista Aleša Bržana

Z vami

Naši temeljni cilji:

Sonaravnost:

 • zelena infrastruktura, ozelenitev mestnega jedra, širitev zelenega pasu okoli mestnega jedra; 
 • pospeševanje uporabe obnovljivih virov energije, predvsem sončne;
 • spodbujanje krožnega gospodarstva, povečevanje deleža ločenih odpadkov;
 • spodbujanje okolju prijaznejših oblik mestnega prometa.

Prijetno bivanje:

 • čisto in urejeno okolje;
 • več zelenih površin;
 • lažja dostopnost do javnih objektov za vse, predvsem za gibalno ovirane;
 • urejanje zelenih sprehajalnih in kolesarskih poti;
 • učinkovito omejevanje zvočnega onesnaževanja.

Varno bivanje:

 • urejanje prometnih tokov;
 • vsebine za pomoč starejši populaciji;
 • pomoč šibkejšim;
 • varno označena cestišča, kolesarske in poti za pešce;
 • namestitev klančin in drugih elementov za nemoteno gibanje gibalno oviranih ljudi in mamic z vozičkom.

Kakovostno bivanje:

 • kulturne, športne, rekreacijske infrastrukture in vsebine;
 • urejene okolice vrtcev, šol in druge javne infrastrukture;
 • urejena otroška igrišča povsod, tudi v manjših krajih v zaledju;
 • območja za pešce v središču mesta;
 • pestra ponudba v javnih občinskih prostorih v mestnem središču; 
 • spodbujanje ponudnikov kulinarične in turistične ponudbe na podeželju.