3. Energija

Slovenska Istra je najbolj osončena lega v Sloveniji, prizadevali si bomo, da bomo sončno energijo izkoriščali množično in učinkovito. Strošek električne energije v letnih proračunih MOK znaša skoraj 10 odstotkov, poleg tega se soočamo z bliskovito rastjo cen fosilnih goriv, zato mora naša lokalna skupnost izkoristiti sončni potencial. V prihodnjih letih bomo kot svoje prednostne naloge zastavili: 

  • postavljanje sončnih elektrarn na vse razpoložljive strehe objektov svojih javnih zavodov;
  • širitev modela sončne zadruge z možnostjo koriščenja proizvedene energije s strani okoliških prebivalcev;
  • dokončanje procesa zamenjave svetil javne razsvetljave z energetsko varčnejšimi;
  • načrtovanje varčne osvetlitve javnih površin.

Vsi načrtovani objekti občine bodo še naprej visokoenergetsko učinkoviti. Novi zdravstveni center v urbanem središču Barka bo praktično ničenergijski, kar pomeni, da bo za delovanje stavbnih sistemov potreboval zelo malo energije, pa še ta bo pridobljena iz obnovljivih virov. V preteklem mandatu smo energetsko sanirali večino že zgrajenih objektov. Z vsako naložbo zmanjšujemo ogljični odtis naše skupnosti in tako bomo ravnali tudi v prihodnje.