11. Kultura

Želimo nadaljevati ohranjanje in obnovo kulturne dediščine, spodbujati kulturna udejstvovanja in nadaljnji razvoj področja kulture. Kultura mora biti dostopna širšim množicam in čim bolj enakovredno zastopana na vseh področjih.

Nadaljevali bomo delo v skladu z naslednjimi usmeritvami:

  • urejali in spodbujali bomo razpoložljivost zadružnih domov, vaških hiš in podobnih objektov v krajevnih skupnostih, jih po potrebi uredili in zagotovili pogoje za večjo dostopnost krajanom, ki se bodo v teh prostorih lahko družili in izvajali kulturne dejavnosti (prostori za mlade, Hiša kulture Sv. Anton, Umetniška rezidenca v Kubedu, Umetniška rezidenca v Kopru, Center mladih Koper …);
  • nadaljevali bomo projekt vzpostavitve Kulturnega stičišča LIBERTAS – večjega večnamenskega objekta, primernega za združevanje različnih skupin;
  • nadaljnja podpora delovanju javnih zavodov s področja kulture;
  • Poiskali bomo rešitve za prostorsko stisko Osrednje knjižnice Srečka Vilharja in Glasbeno šolo Koper, poleg tega bomo 
  • Pristopiti nameravamo k reševanju problematike depojev za različne kulturne institucije;
  • V Pokrajinskem muzeju bomo dokončali obnovo oddelka novejše zgodovine, uredili vrt za potrebe različnih kulturnih in turističnih prireditev.