9. Mesto in ožja okolica

Z izgradnjo dveh parkirnih mest in uvedbo brezplačnih električnih Kurjerc smo olajšali dostop do mestnega jedra, z ureditvijo Muzejskega parka pa še izboljšali kakovost življenja v njem. A mesto potrebuje še veliko več – tako na področju ponudbe kot infrastrukture. Predvsem potrebuje več zelene infrastrukture, ki bo mesto obvarovala pred poletno pripeko, olajšala odvodnjavanje in hkrati polepšala bivanje. Pripravili in izvedli bomo načrt ozelenitve mestnega jedra, nadaljevali postavitev podzemnih ekoloških otokov in uredili prijaznejša območja za pešce.

Še naprej bomo obnavljali spomenike kulturne dediščine. V naslednjem mandatu se bomo osredotočili na ureditev Kidričeve, Čevljarske in Cankarjeve ulice ter ostalega mestnega jedra, z ureditvijo pa bomo osvetlili arhitekturno lepoto mesta. 

Spodbujali bomo oblike trajnostne mobilnosti in izboljševali kakovost življenja v mestu, za kar bomo:

  • preoblikovali namembnosti Ukmarjevega trga;
  • dogradili kolesarske poti;
  • vzpostavili vertikalno povezavo Žusterne z Markovcem;
  • nadaljevali ureditve plaže Žusterna in Molet;
  • uredili dotrajane garažne hiše na Markovcu;
  • nadaljevali ureditev osvetlitve in stopnišč v Semedeli.