1. Pitna voda

Nezanesljiva oskrba slovenske Istre s pitno vodo je eden izmed najbolj perečih problemov, s katerim se naša skupnost spopada že desetletja, a ga ne more rešiti brez sodelovanja z državo.

Reka Rižana je edini večji vodni vir slovenske Istre, njen vodostaj pa ne zadošča našim potrebam. V poletnih mesecih, ko nas obišče več deset tisoč gostov, je vode najmanj. 

Možnost dobave večjih količin vode s Krasa in iz Hrvaške v sušnih obdobjih ni zanesljiva rešitev, saj tudi izdatnost teh vodnih virov ni neomejena. Zagotovitev dodatnega vodnega vira je dolžnost države, naloga lokalne skupnosti je na papirju zgolj distribucija vode. Kljub temu mora Mestna občina Koper v sodelovanju z ostalimi občinami slovenske Istre vložiti vse svoje napore v to, da bo država držala obljubo, ki smo jo izposlovali letos, in sicer, da bo s financiranjem kratkoročnih in nato še srednjeročnih ukrepov zagotovila, da se izredne razmere letošnjega poletja nikoli več ne bodo ponovile. Skrbno bomo spremljali in spodbujali potek določitve novega vodnega vira za slovensko Istro, ki bo problem varne oskrbe s pitno vodo rešil tudi dolgoročno.

Lokalne skupnosti slovenske Istre moramo po svojih močeh prispevati k učinkovitejši rabi obstoječih virov in zagotavljanju dodatnih alternativnih virov pitne vode v svojih občinah. Mestna občina Koper bo: 

  • uredila sisteme za zalivanje in namakanje javnih zelenih površin iz nadomestnih virov, ne s pitno vodo;
  • povečala vlaganja v vodovodno infrastrukturo za dodatno zmanjšanje vodnih izgub;
  • predvidela možnost hrambe (shranjevanja/zajetja) padavinskih voda – pomoč pri investicijah v rezervoarje za zbiranje deževnice za namen zalivanja ob sušah;
  • izvedla podzemne rezervoarje padavinskih voda pod novozgrajenimi parkirišči;
  • izvajala mestne zasaditve z avtohtonimi rastlinami, ki so bolje prilagojene našemu podnebju;
  • poskrbela za daljše zadrževanje padavinskih voda v mestu z izvedbo manjših, žepnih parkov.