8. Podeželje

V Listi Aleša Bržana smo držali svojo besedo in v vsakem izmed preteklih štirih let namenili vsaj 10 milijonov evrov za naložbe na podeželju. Z uvedbo participativnega proračuna smo lahko na podeželje usmerili še dodatna sredstva, in sicer v projekte, ki so jih krajanke in krajani predlagali in izbrali sami. 

Rezultati teh vlaganj pa še niso v zadostni meri zmanjšali razkoraka med razvitostjo mesta in podeželja, zato je nujno, da Mestna občina Koper v prihodnjih letih nadaljuje in morda še pospeši takšen tempo naložb.

Občinski svet Mestne občine Koper se je obvezal, da bo vsako leto namenil najmanj dva milijona evrov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na podeželju, si bomo pa v Listi Aleša Bržana prizadevali, da bi bila ta številka še višja. 

Prav tako moramo nadaljevati obnovo in izgradnjo manjkajoče cestne infrastrukture, ki jo bomo dopolnjevali v skladu s prioritetami, ki jih določajo in jih bodo tudi v prihodnje sooblikovale posamezne krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti na podeželju je treba povezati s pogostejšimi avtobusnimi povezavami. Te bodo občanom omogočile povezavo z mestnim središčem večkrat na dan in ob urah, ko odhajajo in prihajajo iz služb in šol.