7. Prostor

Ena najpomembnejših nalog občine je urejanje svojega prostora, s katerim skrbi za kakovost življenja v skupnosti, rešuje pomembna družbena vprašanja in generira gospodarski razvoj.

Mestna občina Koper mora zato čim prej sprejeti Občinski prostorski načrt. Dosedanja javna razprava o OPN je bila zelo koristna, pridobili smo dovolj informacij, predlogov in pobud, da lahko že prihodnje leto sprejmemo dober dokument po meri občank in občanov.

Z njim bomo zagotovili pogoje za gradnjo ustreznega števila stanovanj za občanke in občane ter ustvarili živahno gospodarsko okolje, polno poslovnih priložnosti in izzivov, predvsem pa gospodarski razvoj, ki bo v večji meri temeljil na znanju.

V okviru nove prostorske ureditve moramo posebno pozornost nameniti zagotavljanju trajnostnega razvoja občine in spodbujati gradnjo takšnih objektov, ki se bodo napajali iz obnovljivih virov energije in shranjevali deževnico.