4. Samooskrba s hrano

V Sloveniji se je v zadnjih petih letih najbolj podražilo sadje (47 %) in najbolj pocenila zelenjava (6 %). V istem obdobju se je delež samooskrbe z zelenjavo povečal za skoraj 10 %, kar kaže na to, da se z večjo organizirano samooskrbo maloprodajne cene lahko znižajo.

V naši lokalni skupnosti ima kmetijstvo pomembno vlogo, žal pa je zelo veliko kmetijskih površin neobdelanih. Mestna občina Koper si mora prizadevati, da sprosti ta potencial in aktivira čim več opuščenih kmetijskih površin.   

Lokalna prehranska samooskrba mora izkoriščati lokalne potenciale, v proces nameravamo vključevati lokalno prebivalstvo. 

Za povečanje prehrambne samooskrbe mora Mestna občina Koper:

  • izpeljati projekt namakalnega sistema v Vanganelski dolini;
  • poiskati nove vire in pripraviti nove projekte za zagotavljanje vode za kmetijsko rabo (akumulacije, zbiralniki vode …);
  • izpeljati projekt urbanih vrtov.