2. Sodelovanje

Mestna občina Koper je v zadnjih štirih letih vzpostavila odprte komunikacijske kanale z različnimi deležniki in postala zanesljiv partner, ki zna izposlovati dobre dogovore za skupnost. 

a. Občanke in občani

Dvosmerno komunikacijo in soodločanje, ki smo ga razvili v tem mandatu, bomo v prihodnje še okrepili:

  • nadaljevali bomo izvajanje participativnega proračuna;
  • odpirali bomo pogovore o novih vsebinah in ciljih, ki bi jih skupnost želela doseči;
  • nadaljevali bomo upoštevanje predlogov svetov krajevnih skupnosti o prioritetah v posameznih krajih;
  • nadaljevali bomo komunikacijo z različnimi predstavniki panog in skupaj iskali rešitve za izzive;
  • soodločanje bomo okrepili z organiziranjem različnih delavnic za krajanke in krajane posameznih krajevnih skupnosti;

b. Občine

Z uvedbo rednih koordinacij županov in vzpostavitvijo Medobčinske uprave Istre smo v štirih letih izvedli več projektov, ki so bili stroškovno in organizacijsko učinkoviti, skupaj smo znižali stroške posameznih uprav in odprli možnost pridobivanja dodatnih kadrov, ki služijo skupnosti.

Sodelovanje vseh štirih občin bomo nadaljevali in ga še nadgradili na področjih, kjer imamo skupne interese.

Ker za našimi skupnimi projekti stoji cela regija, imamo večji vpliv na državne institucije, zaradi česar dosežemo hitrejši odziv in izposlujemo oprijemljivejše rezultate, kot se je to izkazalo v primeru dobave pitne vode s cisternami. 

c. Država

Največjo oviro razvoju Mestne občine Koper predstavljajo projekti, ki jih je dolžna izpeljati država. Poleg varne oskrbe slovenske Istre s pitno vodo je za višjo kakovost življenja v naši občini nujno:

    • da se tranzitni promet preusmeri na hitro cesto med Koprom in Dragonjo,
    • tovorni promet pa se prek srminske in bertoške vpadnice umakne iz mesta in se nato preusmeri na železnico. 

Te projekte mora financirati in izpeljati država. Ob aktivnem sodelovanju Mestne občine Koper jih lahko izpelje veliko hitreje in lažje.