5. Okolje in podnebne spremembe

Čedalje daljšim in bolj sušnim obdobjem, ki jih živimo zadnja leta, zdaj že praviloma sledijo kratkotrajna, a zelo obilna deževja. Mestna občina Koper trenutno nima ustrezne infrastrukture za tako velike količine vode, ki preobremeni sisteme za odvajanje meteornih voda, ogroža vse sisteme, kjer lahko pride do mešanja meteornih in odpadnih voda, povzroča zemeljske plazove in gospodarsko škodo, nato pa tudi zelo hitro odteče v morje, saj nimamo ustrezne zelene infrastrukture, ki bi padavinsko vodo čim dlje zadržala v urbanih središčih.   

Za zavarovanje našega okolja bo Mestna občina Koper:

  • sistemsko nadaljevala načrtovanje in izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki bo ločeno od sistema odvajanja meteornih voda;
  • zagotovila subvencije za nabavo čistilnih naprav vsem območjem, kjer izgradnja kanalizacijskega omrežja v prihodnjem mandatu še ne bo končana;
  • prostorske dokumente pripravljala z boljšim definiranjem potrebnih posegov za zaščito okolja pred pridobivanjem gradbenih dovoljenj;
  • v urbanih središčih z zeleno infrastrukturo, predvsem z zasaditvami avtohtonega rastja v žepnih parkih, nadomeščala sivo infrastrukturo;
  • nadaljevala postavitve podzemnih ekoloških otokov na ključnih mestih v starem mestnem jedru Kopra (Trg Brolo, Kosovelov trg, Nazorjeva ulica, Dijaški dom, Gortanov trg).

Posebno pozornost bomo še naprej namenili odpadkom, zmanjšanju skupnih količin, učinkovitejšemu ločevanju in pametnejšemu odvozu. Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili z izgradnjo podzemne zbiralnice odpadkov v središču mesta in s postavitvijo pametnih smetnjakov v obmorskem parku, bomo ta projekt razširili tudi v druga območja občine.